over ons
Welkom

Deze website van het verloskundig consortium Brabant is een website in wording. Het doel is om van de zes verloskundige samenwerkingsverbanden alle informatie over richtlijnen, voorlichtingsmateriaal en bijeenkomsten te verzamelen.
Er is een open deel (voor zwangeren en hulpverleners) en een gesloten deel (voor hulpverleners).

 
Landelijk
Animatie Kennis en samenwerking in de geboortezorg

Professionals in de geboortezorg ontwikkelen en delen met elkaar kennis. Dat doen ze via het kennisnetwerk geboortezorg. Met kennis en samenwerking willen deze professionals sterfte en ziekte rondom zwangerschap en geboorte terugdringen in Nederland. Hoe zij dat doen, laten zij zien in een film en publicatie van het programma Zwangerschap en Geboorte.

Introductie
Regionale voorlichting

Sinds februari 2016 is er regionaal beleid ten aanzien van het verstrekken van informatie aan de zwangere.

Zie kopje in de linkerkolom ‘regionale voorlichting

 
 
over ons
Route

Laden...